Anh Núi Website

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VÀ TẠM DỪNG WEBSITE

September 28th, 2015

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, Cơ sở PTCNN thông báo:

1. Toàn bộ cơ sở đào tạo hệ VLVH tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ được chuyển về khu vực Giảng đường B2 (gần Sân của ĐHGHN, 144 Xuân Thuỷ) kể từ ngày 15/9/2015. Sinh viêc các khoá liên hệ với Phòng Giáo vụ tại khu vực tầng 3, Giảng đường B2, điện thoại 0462605716.

2. Kể từ ngày 15/9/2015, Cở sở sẽ DỪNG đưa các thông tin đào tạo lên trang web http://anhnui.com. Các vấn đề về học vụ và thông tin, học viên liên hệ với Giáo vụ cơ sở theo số điện thoại trên.

Xin cảm ơn!

Bảng điểm các khoá PTCN (03.12.2014)

December 3rd, 2014

Học viên các khoá kiểm tra các thông tin về điểm, các môn miễn, học phí của mình. Mọi thắc mắc liên hệ tại VP cơ sở PTCN để giải quyết.

Xem Bảng điểm tổng hợp K25E

Xem Bảng điểm tổng hợp K26E

Xem Bảng điểm tổng hợp K27E

Xem Bảng điểm tổng hợp K25B

Thông báo thi TN K12ELT và K11 sau C

October 24th, 2014

Xem thông báo tại đây