Anh Núi Website

Kết quả thi TN ngày 15/6/2014 tại PTCNN

July 1st, 2014

Dự kiến phát bằng TN và Bảng điểm: Giữa tháng 09/2014.

Sinh viên lấy Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp vào giờ hành chính, sau ngày 10/07/2014 tại Phòng 307 Nhà A1 (mang theo Giấy CMND, lấy hộ phải có uỷ quyền hợp lệ).

Xem kết quả thi TN tại đây >>

Danh sách thi Tốt nghiệp ngày 15/6/2014 tại PTCN

June 13th, 2014

Thí sinh lưu ý:

1. Bắt buộc phải có giấy tờ tuỳ thân khi vào phòng thi (có một trong các giấy tờ sau: Thẻ SV; Giấy CMND; Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu).

2. Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế phòng thi.

3. Có mặt tại phòng thi đúng giờ (07h00), muộn giờ thi 15 phút sẽ không được dự thi.

4. Lịch thi:

- 07h30 đến 09h00: Thi Đọc hiểu và Từ vựng-Ngữ pháp

- 09h10 đến 11h10: Thi Lý thuyết tiếng

- 13h00 đến 17h00: Thi Nói.

Xem danh sách tại đây >>

Lịch trình các khóa áp dụng từ ngày 28/04/2014

June 11th, 2014

- Xem Lịch trình HP5 các lớp 25E1,2 tại đây >>

- Xem Lịch trình HP5 các lớp 25E3 tại đây >>

- Xem Lịch trình HP4 các lớp 26E1 tại đây >>

- Xem Lịch trình HP4 các lớp 26E2 tại đây >>

- Xem Lịch trình HP3 các lớp 27E1,2 tại đây >>

- Xem Lịch trình HP3 các lớp 27E3,4 tại đây >>